Retourneren

Niet tevreden over een product? Elk product kan binnen 14 kalenderdagen retour gestuurd worden naar:

Hatsikithee
Telefoonweg 27C
6712 GB Ede

Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. No questions asked. Je hebt vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 3 werkdagen, na ontvangst, crediteren. Tevens kun je gebruik maken van het modelformulier (Europees modelformulier voor Herroeping).

Officieel gezegd...
Wij, als in ondernemer, vergoeden alle betalingen van jou, als in de consument, exclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De kosten voor het retour zijn voor rekening van de consument.


Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.

Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

 

Let op: Neem eerst contact met ons op via het Contactformulier, waar je de retour dient aan te vragen.
Vervolgens nemen wij contact op en krijg je ook alle nodige informatie die meegestuurd dient te worden voor een vlotte en succesvolle afhandeling.